web counter

ย่างกุ้ง…อดีตเมืองหลวงที่ยังรุ่มรวย

ย่างกุ้ง…อดีตเมืองหลวงที่ยังรุ่มรวย

ย่างกุ้ง…อดีตเมืองหลวงที่ยังรุ่มรวย

จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ปกครองด้วยชาวมอญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ที่ชื่อ “ดากอง” หรือ “ตะเกิง” ในภาษามอญ มีเจดีย์ชเวดากองที่บรรจุเกษาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้เป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนมาเป็น “ย่างกุ้ง” ในสมัยพระเจ้าอลองพญาหลังบุกยึดเมืองดากอง และปราบปรามชาวมอญได้สำเร็จ ย่างกุ้งมีความหมายในภาษาพม่าว่า “อวสานสงครามหรือจุดจบแห่งสงคราม”

 

 

ความเจริญของย่างกุ้งมีมาตั้งแต่อดีตด้วยเป็นเมืองท่าแห่งการค้าและยังเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของชาวพุทธ เพราะที่นี้เป็นที่ประดิษฐานของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งนอกจากเจดีย์ชเวดากองรวมถึงเจดีย์ซูเล ที่มีอายุกว่า 2000 ปี ด้วยความที่เป็นเมืองที่เจริญทั้งด้านการค้าและศาสนาทำให้ผู้คนต่างย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองอย่างคับคั่ง และยังมีแม่น้ำย่างกุ้งที่ไหลผ่านและออกสู่ทะเลอันดามัน

เมื่อการมาถึงของจักรวรรดิอังกฤษเมื่อพ.ศ. 2367 ก่อให้เกิดสงครามสงครามอังกฤษ-พม่า สามครั้ง จนสุดท้ายพม่าตกเป็นอาณานิคมภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร (British Burma) อังกฤษจึงได้ย้ายเมืองหลวงจากเมาะลำเลิงมายังกรุงย่างกุ้งในปี พ.ศ. 2396 กรุงย่างกุ้งจึงเป็นเมืองหลวงของพม่า จากนั้นจนถึงปีพ.ศ. 2549 หลังรัฐบาลพม่าสถาปนาย้ายไปเมืองหลวงใหม่ ชื่อ “เนปิดอร์” ที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศแทน

 


จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ชื่อดากองในอีดต สู่เมืองหลวงยุคอาณานิคม “ย่างกุ้ง” ที่เรารู้จัก อังกฤษได้สร้างเมืองย่างกุ้งใหม่โดยวางผังเมืองเป็นรูปตารางบนที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแล้วมีพื้นที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออกจรดแม่น้ำพะซุนดวง ทางตะวันตกและทางใต้จรดแม่น้ำย่างกุ้ง

 

 

ในย่างกุ้งมีสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นแรงก็แค่กัลกัตต้าของประเทษอินเดียเท่านั้น ศูนย์กลางการค้าในยุคอาณานิคมแห่งนี้ จักรวรรดิอังกฤษได้เอาเจดีย์ซูเลเจดีย์ยุคโบราณเป็นศูนย์กลาง แล้วขยายไปรอบๆ ย่างกุ้งมีสวนสาธารณะและทะเลสาบที่กว้างขวาง มีทั้งอาคารที่ทันสมัยและสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “สวนเมืองแห่งทิศตะวันออก” (the garden city of the East)และในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งก็มีการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่เทียบเท่าลอนดอน

 

 

คาดว่ามีสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมมากกว่า 200 แห่ง ตั้งอยู่ทั่วกรุงย่างกุ้ง อย่างฝั่งตรงข้ามจากพระเจดีย์ซูเล่ บนถนน Maha Bandoola เป็นที่ตั้งของ Yangon City Hall หรือศาลาว่าการกรุงย่างกุ้ง ความน่าสนใจอยู่ที่ เป็นอาคารทรงตะวันตกแต่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบพม่า เป็นอาคารเพียงไม่กี่แห่งที่มีลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากสถาปนิกผู้ออกแบบเป็นชาวพม่า การตกแต่งหลังคายอดแหลม หัวเสาที่อ่อนช้อย และเหนือซุ้มประตูทางเข้าหลักลายนกยูง ล้วนเป็นศิลปะของพม่า ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งสร้างเสร็จในปี 1936 ถัดจากศาลาว่าการ บนถนนเดียวกัน เป็นอาคารมีหอสูงยอดโดมอยู่ตรงกลาง คืออาคาร Rowe & Company หรือรู้จักกันในชื่อ Harrods of the East หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เคยมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ขายสินค้านำเข้าจากยุโรป สร้างเสร็จเมื่อปี 1910 ก่อนจะกลายเป็นสถานที่ราชการในเวลาต้องมา

 

 

เลี้ยวมาที่ถนน Pansodan สังเกตทางด้านขวาจะเห็นอาคารที่ทำการโทรเลขเก่า และไม่ไกลบนฝั่งเดียวกันเราจะเห็นหอนาฬิกาสูง อาคารหลังนี้คือ ศาลสูงของเมืองย่างกุ้ง (High Court Building) ซึ่งถูกใช้ในช่วงที่อังกฤษปกครองพม่า หอสูงของอาคารแห่งนี้มีนาฬิกาทั้ง 4 ด้าน และมีไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ตัวอาคารสร้างในปี 1911 ขยับมาทางใต้มุ่งหน้าไปทางแม่น้ำย่างกุ้ง ที่ถนนสแตรนด์ (Strand) จะโรงแรมหรูที่สร้างขึ้นในปี 1901 “โรงแรมสแตรนด์ (Strand Hotel)” โรงแรมที่สร้างในยุคโคโลเนียล เป็นโรงแรมที่พักของชนชั้นสูงของอังกฤษที่เข้ามาทำธุระกิจหรือเดินทางผ่านมาในเมืองย่างกุ้ง โรงแรมแห่งนี้เปิดบริการอย่างต่อนื่อง

 

 

ย้อนมาทางตะวันตก ผ่านอาคาร Accountant General’s Office and Currency Department ช่วงยุคอาณานิคม พวกเสมียนทำงานกันที่นี่ เพื่อตรวจรายได้จากการค้าฝิ่น เกลือ สินค้าอื่น ๆ และรายได้จากการไปรษณีย์ การรถไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาคารเก่าอีกหลายแห่ง บางแห่งอาจเสื่อมโทรมตามกาลเวลาจนยากจะบำรุงรักษา บางแห่งก็ยังมีการให้งานโดยเปิดเป็นเกสเฮาท์หรือร้านอาหาร

เมืองที่มีอายุกว่า 2000 ปี อย่างย่างกุ้ง ได้สะสมเรื่องราวต่างๆ ไว้มากมายถึงแม้กาลเวลาอาจทำลายบางสิ่งไปแต่ก็เหลือบางอย่างไว้ให้ และนั้นก็คือมรดกของความรุ่มรวยที่ผ่านมาในอดีต ย่างกุ้งถือได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ผสมผสานความเชื่อเก่าแก่ของท้องถิ่นผสมกับความคิดสมัยใหม่ของโลกตะวันตก กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเราอาจจะหลงเสน่ห์ได้ง่ายๆ

 

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:, , , , , ,

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “ย่างกุ้ง…อดีตเมืองหลวงที่ยังรุ่มรวย”