web counter

5 สถานที่จุดเช็คอินแบบฟรีๆ ไม่ต้องเสียค่าเข้า จ.เพชรบุรี

petchaburi

5 สถานที่จุดเช็คอินแบบฟรีๆ ไม่ต้องเสียค่าเข้า จ.เพชรบุรี

เวลาที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางโดยการขับรถไปเที่ยวเกาะต่างๆ ในภาคใต้ จะต้องผ่านจังหวัดเพชรบุรี หลายคนขับรถเลยผ่านไปเฉยๆ ส่วนมากจะไปแวะจอดพักผ่อนแถวหัวหิน  ซึ่งอาจจะยังไม่เคยรู้ว่า จังหวัดเพชรบุรีมีดีมากกว่าจังหวัดทางผ่าน มาดูกันดีกว่าว่า จุดเช็คอินฟรีๆ แบบไม่ต้องเสียค่าเข้ามีที่ไหนกันบ้าง

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ – ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองคอกไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี “ชั่งหัวมัน” หมายถึง ชั่งน้ำหนักมันเทศ เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผากหวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีเนื้อที่กว่า 250 ไร่ หลายคนคงสงสัยถึงที่มาของชื่อ เนื่องจากได้มีชาวบ้านนำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวายจึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนนี้ แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย ครั้นพระองค์เสด็จฯ กลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่า “มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้” จึงทรงพระราชทานชื่อ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนด้านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งในปัจจุบันอีกด้วย

พระรามราชนิเวศน์  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประทับแรมในฤดูฝน โดยมีมิสเดอร์คาลดอห์ริง ชาวเยอรมันเป็นผู้เขียนแบบ และ ดร.ดวด ไบเยอร์ ชาวเยอรมันเป็นนายช่างก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.2453 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงโปรดฯ ให้ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2459 ลักษณะเป็นแบบอาคารสมัยนิยมในยุโรป ในช่วง ค.ศ 1900 หลังคาด้านเหนือเป็นทรงโดม ตรงกลางคล้ายหอคอย ภายในอาคารมีห้องทั้งสิ้น 44 ห้อง พื้นปูด้วยหินอ่อนสลับสีและไม้ ประดับกระจกสีตามช่องหน้าต่างและประตู บางห้องมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ เสาทองแดงดุนลาย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2461 ทรงเปลี่ยนเป็น “พระรามราชนิเวศน์” ทรงใช้เป็นสถานที่รับรองแขกเมือง

เขื่อนแก่งกระจาน  เขื่อนดินกั้นแม่น้ำเพชรบุรี ที่บริเวณเขาเจ้า กับเขาไม้รวก มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และได้ตามรอยฉากในหนังเรื่อง สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ด้วยนะ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาหินกลิ้ง เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องโทษครั้งแรก ใกล้พ้นโทษ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเรือนจำ และพัฒนาผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังรู้จักพึ่งพาตนเองเพิ่มรายได้  มีอาชีพที่สุจริต มั่งคง กิจกรรมการฝึกวิชาชีพการเกษตรพอเพียง การปลูกสร้างบ้านดิน เป็นต้น

ถ้ำเขาหลวง  ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างบันได หินลงไปในถ้ำ ตรงทางเข้าเชิงเขาหลวงนั้น ขวามือมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งชาวเมืองเรียกว่า”วัดถ้ำแกลบ” ปัจจุบันคือ “วัดบุญทวี ภายในถ้ำแบ่งพื้นที่โดยธรรมชาติเป็น 3 ห้อง ห้องแรกจะมีพระพุทธบาทจำลอง ห้องนี้มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก   ส่วนห้องที่ 2 และห้องที่ 3 มีพระพุทธรูปเรียงรายรอบห้อง มีปล่องให้แสงสว่างเข้ามาพื้นถ้ำ ภายในถ้ำทุกห้องงามด้วยหินงอกหินย้อยมากมายเพิ่มความสวยงามและได้พบความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างไว้

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “5 สถานที่จุดเช็คอินแบบฟรีๆ ไม่ต้องเสียค่าเข้า จ.เพชรบุรี”