web counter
รหัสทัวร์: SAKURA7C2252
ประเทศ: เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 5วัน 3คืน
สายการบิน: JEJUair
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
ราคาเริ่มต้น: 16999
เดินทาง: เดือนมีนาคม 2561

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

ชมเทศกาลซากุระ เดินสกายวอค เสพศิลป์ซานโตรินี่ แล้วไหว้พระที่วัดแฮดงฯ

0d675ded318ec4e4a66d5575d3b0914d.png

เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ลูกช้างทัวร์ จึงขอชวนท่านลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ ที่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคมประเทศนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกับบรรยากาศสุดฟิน!!!!!

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซานโตรินี่แห่งประเทศเกาหลีใต้ หมู่บ้านน่ารักที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนสีลูกกวาดเรียงสลับสีไปมา จนกลายเป็นสตรีทอาร์ท 1 ในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวฮิปสเตอร์ทั้งหลายที่ชื่นชอบการเสพศิลปะ

ร่วมสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ. วัดแฮดงยงกุงซา ที่ถูกสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล วิวทิวทัศน์ด้านหน้าวัดเป็นสีฟ้าจากท้องฟ้า และสีเขียวจากน้ำทะเล จึงทำให้บรรยากาศภายในวัดแห่งนี้สวยงามและร่มรื่น

เซลฟี่กับซากุระสีชมพูบานสะพรั่งใน เทศกาลซากุระจินแฮ ซึ่งภายในงานท่านจะได้ชมซากุระบาน บนถนนที่ยาวกว่า 8กิโลเมตรตลอดสองข้างทาง

จากที่กล่าวข้างต้น ยังมีสถานที่อีกมายมายที่รอให้ท่านมาสัมผัสพร้อมฟินไปด้วยกันกับ ลูกช้างทัวร์

อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่
(
2 ท่าน/ห้อง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่(2+1) พักเดี่ยว (เพิ่ม)
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
14-18 มีนาคม 2561 16,999 16,999 16,999 5,900
21-25 มีนาคม 2561 17,999
17,999 17,999
2226 มีนาคม 2561 17,999 17,999
23-27 มีนาคม 2561 17,999 17,999
28 มี.ค.-01 เม.ย.2561 17,999 17,999
29 มี.ค.-02 เม.ย.2561 18,999 18,999 18,999
30 มี.ค.-03 เม.ย.2561 18,999 18,999

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า
6 เดือน

และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า ***

ใหม่!!!

กับโค้กลายซากุระ ? ? Special Edition ที่เกาหลีตอนนี้ ออกเตรียมตอนรับเทศกาลพ๊อดกด หรือซากุระเกาหลีในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เท่านั้น ขวดมินิไซส์พกพาง่ายเหมาะกับนักสะสม หรือหิ้วเป็นของฝากตอนนี้ หาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกตามช้อปทั่วไปจ้าา ? ?

โปรแกรมทัวร์

 • 21.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 ประตูทางเข้า3 เคาน์เตอร์ Fสายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับจัดที่นั่งแบบ 3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง อิสระตามอัธยาศัย ทั้งไปและกลับ, น้ำหนักกระเป๋า 15 กก. จำนวน 1 ใบ /ต่อท่าน)

 • **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่อง ออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่อง ออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ) • 00.50/01.15 น.

  บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2252บินตรงสู่ปูซาน


 • 08.10น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Gamcheon Culture Village” หรือซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ (Santorini)สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองปูซาน เป็นหมู่บ้านบนเขาที่ลดระดับสู่ทะเลและสีสันที่สวยงามของบ้านแต่ละหลังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชมได้เป็นอย่างดีท่านสามารถเพลิดเพลินกับซุ้มและร้านอาหารน่ารักมากมายสไตล์เกาหลีตลอดทางเดินหมู่บ้านนี้เป็น หมู่บ้านดั้งเดิม มีผู้คนอาศัยอยู่จริงและที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลีจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในที่สุด


  นำท่านสู่ Songdo Sky Walkตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Busanประมาณ 3 km. ทางตะวันตกเคยใช้เป็นที่แข่งขันกีฬาทางน้ำระดับชาติ หาดนี้ไม่ใหญ่โตมากนัก ผู้คนไม่พลุกพล่าน แต่มีไฮไลท์คือ สะพาน skywalkที่ทอดยาวลงไปในทะเล เดินเล่นสบายๆ (แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เพราะกิจกรรมทางน้ำเยอะ) ระหว่างทางบน skywalk จะมีพื้นกระจกให้ได้หวาดเสียวกันเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เห็นว่าน้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วจริงๆ เหมาะแก่การไปสูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอด


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูบลูโกกิ
  นำท่านเข้าสู่เมืองอุลซานเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ทางใต้ติดกับปูซาน ทางเหนือติดกับคย็องจู และทางตะวันออกติดกับทะเลตะวันออกอุลซันเป็นเมืองอุตสาหรรมของเกาหลีใต้ โดยเขตอุตสาหกรรมอุลซันเป็นที่อยู่ของบริษัทประกอบรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ บริษัทฮุนไดมอเตอร์บริษัทต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหนักฮุนไดและการกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  จากนั้นพาท่านสู่ สวนแดวังกัม (Daewangam Park )เป็นสวนสาธารณะ ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเลจะผ่านป่าสน, ต้นเชอร์รี่, แม็กโนเลียคามีเลีย, แอปริคอต และ Forsythia และมีแนวโขดหินที่สวยงาม Daewangamเป็นเกาะหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมังกรเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งมีเกาะหินกลางทะเล โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเล ณ เมืองอุลซาน มีตำนานเล่าว่ากษัตริย์ Munmuของอาณาจักรซิลลา ถูกฝังอยู่ใต้เกาะแห่งนี้เพื่อปกป้องราชอาณาจักรด้วย
  นำท่านสู่Taehwagang Grand Park ท่านจะได้สัมผัสกับป่าไผ่ ซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยแม่น้ำแทฮวากัม ได้รับชื่อว่าเป็น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองอุลซาน ซึ่งเหมาะแก่การ พักผ่อนและผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่ง


 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (จิมทัค)ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้นเป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม

 • ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือDongbusan) • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Ganjeolgot Capeเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับคู่รักและครอบครัวไปเดินชมบรรยายกาศของท้องทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่นี่มีร้านกาแฟร้านอาหารที่ให้ท่านได้นั่งชมวิวพร้อมทานอาหารและจิบกาแฟ มีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นและแปลงดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปริมทะเล รวมถึงยังมีรูปปั้นเกี่ยวกับครอบครัวชาวประมงแม่และลูกที่รอคอยสามีกลับจากทะเล ขอแนะนำว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน  จากนั้นนำท่านสู่ “ เมืองปูซาน”เดินทางสู่ Oryukdo Sunrise Parkชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเลซึ่งมีทางเดินเป็น Skywalkสูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้าพื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างปลอดภัย Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต้  นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม Cosmetic Shop มีให้ท่านเลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน เมนู ข้าวยำบิบิมบับ
  นำท่านเดินทางสู่ Nurimaru APEC House เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำ.APEC (APEC Summit) อยู่ที่เกาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุมในครั้งนั้น และใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลีอาคารนูริมารู เอเปค นี้มีไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงชมวิวบริเวณชั้น 3 ซึ่งหันหน้าเป็นมุมกว้างออกไปทางทะเล ทำให้มองเห็นเกาะออยุคโด(Oryukdo) และสะพานควังกัน(Gwangan)ที่สวยงามได้อย่างชัดเจน อยู่ใกล้กับชายหาด Haeundae Beach
  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม Red Pineเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
  พาท่านผ่านชม สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชรอยู่ใกล้กับชายหาด Haeundae Beachสะพานนี้เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลี เป็นสะพานที่ทอดยาวเหนือน้ำทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ให้อยู่ใกล้กันแค่เอื้อม สะพานควังอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช และไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของปูซานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันได้ทั้งในระยะใกล้หรือไกล ในยามค่ำคืนจะมีแสงไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ยังทำให้คุณรู้สึกถึงความโรแมนติกด้วยวิวทะเลทั้งสองข้างทางอีกด้วย


 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู

 • ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือDongbusan) • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่วัดแฮดงยงกุงซา (HaedongYonggungsaTemple)ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเลมองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสายนอกจากนี้ยังสามารถข้ามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้าภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้ำวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัดพื้นที่ตรงนี้มีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล บอกให้สร้างวัดบริเวณนี้จึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็นดังนั้น เมื่อวัดสร้างเสร็จความแห้งแล้งที่เคยมีก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนและพืชไร่ อีกทั้งหากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขาและถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้ำทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็นนั่นเอง
  จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายา แผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีDUTY FREEช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายอาทิเช่นนาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูปและสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมาย


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน เมนู ซัมเกทังไก่ตุ๋นโสมของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอนมีต้นตำรับมาจากในวังเป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลังและเสริมสุขภาพภายในไก่จะยัดไส้สมุนไพรต่างๆเช่นข้าวเหนียวรากโสมพริกไทยแดงเกาลัดพุทราจีนเป็นต้นกินพร้อมกับเครื่องเคียงอาทิเส้นแป้งลักษณะคล้ายเส้นขนมจีนเหล้าโสมพริกไทยดำเกลือกิมจิ
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกด้วย โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึงสองครั้ง ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไป ชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นนอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้วย **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

  พาท่านสู่ ถนนสายบันเทิงของเมืองปูซานที่เรียกกันว่า BIFF (Busan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังปูซาน” เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกที ในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยร้านค้า แหล่งช้อปปิ้งจำนวนมาก
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง(Nampodong Street) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับเครื่องสำอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจอีกทั้งยังมีอาหารแบบ Local ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่
  พาท่านแวะ ตลาดปลาชากัลชิสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวปูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองปูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก


 • เย็น

  บริการอาหารเย็น เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น

 • ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือDongbusan) • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านชมศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามูต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล50-800เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก อาหารและยา
  จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้นและยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิเปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย


 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านสู่ Lotte Dong Busanแหล่งช้อปปิ้งที่มีความหลากหลายทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ดังแฟชั่นต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง และยังมีร้านขายของเล่นสำหรับเด็ก เช่นร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพิเศษที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความต้องการของลูกค้า Lotte Dong Busanแห่งนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 550 ร้านค้า

  จากนั้นพาท่านสู่Samnak Ecological Parkชมความงามของดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งอยู่สองฝั่งถนน ยาวกว่า 8 กม.และถ่ายรูปอย่างจุใจกับดอกซากุระ (ดอกซากุระจะบาน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ


 • 20.25 น.

  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ 7C2251 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)


 • 23.45 น.

  เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 3,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 21 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000บาท
- แจ้งล่วงหน้า 20 – 1 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาล, วันหยุดยาว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก./ ต่อท่าน (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกิน 15 กิโลกรัม)
**ในกรณีเดินทางหลายท่าน ไม่สามารถนำน้ำหนักกระเป๋ามาเฉลี่ยกันได้**
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่นคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ500,000บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่อายุ6 เดือน - 75ปีเท่านั้น **
หมายเหตุ: กรณีผู้เดินทางมีอายุ76ปีขึ้นไปคุ้มครองเพียง50%
ของวงเงินคุ้มครองและสำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า6เดือนกรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆทั้งสิ้น **

การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, นัดหยุดงานและอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ1,100บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
(ชำระก่อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และภาษีหักณที่จ่าย3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ15กก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ1) พาสปอร์ต2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี2นิ้ว2รูปแล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนดหากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย
- จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่25ท่านขึ้นไป
- หากต่ำกว่ากำหนดและผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
- ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
(นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ4,000 บาท)
- เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนดทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช้อปร้านละ 4,000บาท
- ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็นON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่างณวันเข้าพักและโรงแรมที่เข้าพักไม่สามารถCONFIRM ให้ได้
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะทางแลนด์ปรับเงินวันละ5,000บาท/ท่าน
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยวและไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
- อาหารในแต่ละมื้อหากว่าไม่ได้ทำการระบุว่าเป็นบุฟเฟ่ต์จะไม่สามารถเติมได้
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
- ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากหนังสือเดินทางของท่านเกิดการชำรุด และไม่สามารถเดินทางได้
- บริษัททัวร์ขออนุญาตรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาดและผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่านหากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต
- เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
*หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
- *โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลักทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเองวันละ 5,000บาทต่อท่าน
- ***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (3,500 บาท) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
- **หากลูกค้าปฏิเสธการจ่ายเงินประกัน 3,500 บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเดินทางของลูกค้าทุกกรณี**
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง