web counter

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

myanmar

แพคเกจทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน [Private Trip]

แพคเกจทัวร์พม่า พาท่องเที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ แล้วพาไปถ่ายรูปเกร๋ๆ กับทะเลเจดีย์ที่เมืองพุกาม แบบตามใจอยากไปไหน ไม่อยากไปไหน อยากให้เราจัดอาหารกลางวัน ไม่อยากให้เราจัดอาหารค่ำ เราตามใจคุณ เพราะนี่คือแพคเกจทัวร์พม่าแบบ Exclusive  ให้คุณได้ออกแบบทริปด้วยตัวของคุณเอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : เมืองพุกาม – รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์หุ่นกระบอก
วันที่ 2 : เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วัดกุบยางกี – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 3 : เมืองมิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน- พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ – เนินเขามัณฑะเลย์
วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง

สถานที่ท่องเที่ยว

โรงแรมระดับ 3 ดาว
ติดต่อทัวร์

– ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน ใช้ห้องพักคู่ 2 – 3 คน รวมอาหารเช้า

– รถรับส่งตามโปรแกรมที่กล่าวข้างต้น

– ค่าเข้าชมตามโปรแกรมที่กล่าวข้างต้น

– มื้ออาหารตามที่กล่าวข้างต้น (ไม่รวมเครื่องดื่มน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์ รวมแค่น้ำเปล่าเท่านั้น)

– ทัวร์ไกด์ภาษาไทย

– ล่องเรือมิงกุน

– ราคาที่เสนอไม่รวม VAT 7 %

– ตั๋วเครื่องบินภายนอก/ภายในทุกชนิด

– บริการทุกชนิดที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น

– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

– ประกันภัย

– ภาษีสนามบิน

– ค่าทิปพนักงานต่างๆ: ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 100 บาท/วัน/คน

– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ของช่วง Peak Season (เมื่อจอง)

– ลูกค้าสามารถแจ้งโปรแกรมที่ต้องการ โดยราคาจะถูกปรับเปลี่ยนตามแผนการท่องเที่ยว

– ราคาข้างต้นไม่รวม surcharge สำหรับเทศกาลต่างๆ (โดยแจ้งวันที่เดินทางที่แน่นอนเพื่อตรวจสอบราคา)

– ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ของช่วง Peak Season (เมื่อจอง)

รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง