web counter
รหัสทัวร์: HK6D5NFD
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
สายการบิน: แอร์เอเซีย (FD)
รวมมื้ออาหาร: 16
ราคาเริ่มต้น: 15999
เดินทาง: กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง เส้นทางพิเศษ…มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน 6วัน 5คืน แถมเที่ยวมาเก๊า ลาสเวกัสแห่งเอเซีย-จู่ไห่ พร้อมเดินทางไปกับแอร์เอเซีย

ลูกช้างทัวร์ เชื่อว่าหลายๆคนต้องการไปสัมผัสกับบรรยาการของเมืองลาสเวกัส แต่ไม่อยากไปไกลถึง สหรัฐฯ วันนี้เราจึงขอแนะนำ มาเก๊า เมืองลาสเวกัสแห่งเอเซีย ที่ไม่ต้องเดินทางไกล อีกทั้งยังได้สัมผัสกับ มนต์เสน่ห์ ของเมือง กุ้ยหลิน  เมืองสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและมีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี เขตปกครองตนเองชาวจ้วง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมาช้านาน คนจีนยกให้เป็น “เมืองสวรรค์บนพิภพ” หรือซือไหว้เถาหยวน”และอีกฉายาว่า“กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน” ล่องเรือ 3 อ่าวงามล่องแม่น้ำหลีเจียงที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์เป็นที่หนึ่งของเมืองจีน ล่องเรือชมความงามเขางวงช้างสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินล่องเรืออ่าวลี่เจียงวานชมความงามถ้ำเทียนกง และชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซานพร้อมเลือกซื้อสินค้าราคาถูกเมืองกุ้ยหลิน…. และเมือง จู่ไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีน สร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดภูถ่อชมอลังการโชว์แสงสีเสียงหยวนหมิง พร้อมล่องเรือในแม่น้ำหลีเจียงไปยังเมือง หยางซั่ว ชมบรรยากาศแบบตะวันตกที่ถนนช้อปปิ้งซีเจีย หรือถนนข้าวสารแห่งเมืองจีน ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำเงิน ถ้ำที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน

 

กำหนดการเดินทาง                วันที่ 9-14, 23-28 ก.พ., 25-30 พ.ค. 60                   ( 6 วัน 5 คืน )

อัตราค่าบริการ          *** ไม่มีแจกกระเป๋า *** ไม่มีราคาเด็ก ***

กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 9-14, 23-28 ก.พ. 60 15,999 4,900
วันที่ 25-30 พ.ค. 60 16,999 4,900

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ

แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว

แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชำระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน**

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มีไกด์ท้องถิ่น **

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง