web counter
รหัสทัวร์: HK6D5NXW
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
สายการบิน: NOK SCOOT
รวมมื้ออาหาร: 15
ราคาเริ่มต้น: 15555
เดินทาง: กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

แพคเกจบินตรงสู่เทียนสิน นั่งชินคันเซ็นสู่ปักกิ่ง…เยือนหัวใจมังกร กำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน…6วัน 5คืน

ลูกช้างทัวร์ ขอนำเสนอสถานที่เที่ยวสำคัญ …4มรดกโลก… พระราชวังกู้กง, กำแพงเมืองจีน, พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก และ ถนนหวังฟู่จิ่ง พร้อมเปิดประสบการณ์ เล่นสกี ที่ ลานสกีSnow World จากนั้น นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ โดยการ พานั่งชินคันเซ็นสู่เมืองปักกิ่ง

กินบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง และ อาหารกวางตุ้งเดินทางด้วยเครื่องบินลำใหญ่ กับสายการบิน นกสกู๊ต ที่พร้อมพาท่านบินตรงสู่มหานครเทียนสิน 

 

กำหนดการเดินทาง  วันที่9-14, 16-21, 23-28 ก.พ.60    วันที่2-7, 9-14, 16-21 มี.ค.60

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม
9-14 ก.พ.60 16,999.- 19,999.- 4,900.-
16-21, 23-28 ก.พ. 60
2-7,  9-14, 16-21 มี.ค. 60
15,555.- 19,999.- 4,900.-

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000-3,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีน ร่วมกับร้านค้าส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีเซียะ

ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีนใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ถึง 1 ชั่วโมง ในการประชาสัมพันธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กับนักท่องเที่ยว

รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง