web counter
รหัสทัวร์: IAW-ICN7CTWTG-KR10
ประเทศ: เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 5วัน 3คืน
สายการบิน: ไม่ระบุ
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
ราคาเริ่มต้น: 16555
เดินทาง: กันยายน - พฤศจิกายน 2560

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

แพคเกจทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน อินชอน-เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-โซลทาว์นเวอร์ เลือกเดินทางกับ 3สายการบิน

ชวนคุณเหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ กับลูกช้างทัวร์ เดินทางสู่เกาะนามิ สถานที่สุดโรแมนติกและเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์อันโด่งดัง อย่างWinter Love Song ให้คุณได้เดินชิว นั่งชิวท่ามกลางแมกไม้แห่งสวนสนและต้นเกาลัค

จากนั้นพาท่านสู่ “สวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี” หรืออุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ที่นี่ท่านสามารถขึ้นรถกระเช้าเพื่อชมวิวจากมุมสูง ที่สามารถเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ในเขตอุทยานและยังสามารถเห็นพระพุทธรูปองค์โตได้อีกด้วย

ข้ามสะพานชำระล้างจิตใจเพื่อเข้าสู่วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า นมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ อายุกว่า 1,000ปี

วัดวาวูจองซา วัดที่มีเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นจุดเด่น ให้ท่านได้นมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งเดินทางเรียนทำกิมจิ ณ. เมืองยงอิน

เดินทางกันต่อสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ได้รับขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ให้ท่านได้นั่งกระเช้าลิฟท์และท่องโลกซาฟารีไปพร้อมๆกับเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลาย นอกจากนี้ท่านยังจะได้ย้อนวัยไปกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิเช่น รถไฟเหาะ หนอนสะบัด เป็นต้น

ช้อปปิ้งที่ตลาดทงแดมุน ณ. มหานครกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ที่ถือเป็นศูนย์รวมนักช้อปทั้งหลาย เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและการศึกษาอีกด้วย

นอกเหนือจากกล่าวข้างต้น ยังมี ศูนย์โสม, บลูเฮ้าส์, พระราชวังเคียงบ็อค, โซลทาว์นเวอร์ และอีกมากมาย ที่พร้อมให้ท่านได้มาสัมผัสไปกับเรา ลูกช้างทัวร์

อัตราค่าบริการ

กำหนด

การเดินทาง

 ราคาผู้ใหญ่

(2-3ท่าน /ห้อง)

(ผู้ใหญ่1+เด็ก 1)

 ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

 ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า12ปี

(ไม่มีเตียง)

 พักเดี่ยว

เพิ่ม

07-11กันยายน  2560
16,555
6,000
08-12กันยายน  2560
13-17กันยายน  2560
15-19กันยายน  2560
20-24กันยายน  2560
22-26กันยายน  2560
23-27กันยายน  2560
กำหนด

การเดินทาง

 ราคาผู้ใหญ่

(2-3ท่าน /ห้อง)

(ผู้ใหญ่1+เด็ก 1 )

 ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า
12 ปี

(มีเตียง)

 ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า
12 ปี

(ไม่มีเตียง)

 พักเดี่ยว

เพิ่ม

11-15 ตุลาคม  2560
18,900
6,000
12-16 ตุลาคม  2560
13-17 ตุลาคม  2560
14-18 ตุลาคม  2560
19,555
17-21 ตุลาคม  2560
20-24 ตุลาคม  2560
20,900
27-31 ตุลาคม  2560
19,555
กำหนด

การเดินทาง

 ราคาผู้ใหญ่

(2-3ท่าน / ห้อง)

(ผู้ใหญ่1+เด็ก 1 )

 ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 12ปี

(มีเตียง)

 ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 12ปี

(ไม่มีเตียง)

 

พักเดี่ยว

เพิ่ม

 

03-07 พฤศจิกายน  2560
18,900
6,000
08-12 พฤศจิกายน  2560
18,555
09-13 พฤศจิกายน  2560
22,555
21,555
20,555
10-14 พฤศจิกายน  2560
18,900
16-20 พฤศจิกายน  2560
18,555
17-21 พฤศจิกายน  2560
18,900
22-26 พฤศจิกายน  2560
23-27 พฤศจิกายน  2560
18,555
29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 60
30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 60
23,555
22,555
21,555

** INF เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท**

*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 9,000 บาท ***

ข้อควรระวัง!!! **ในกรณีที่ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ

(เครื่องบิน, รถทัวร์,รถไฟ) หรือ ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจอง

ไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง  ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว

ถ้าเกิดข้อผิดพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี **

โปรแกรมทัวร์

 • 20.00 – 21.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย(TG)
  // เจจู แอร์ (7C) // ที'เวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
  เช็คอิน
  * ทางบริษัท จะเป็นผู้ระบุสายการบินในการออกเดินทาง
  ** กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15-20 -30 กิโลกรัม /1 ใบ หรือ มากกว่า 1 ใบ ตามสายการบินกำหนด
  *** สายการบินต้นทุนต่ำ (LOW COST) ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง // การบินไทยมี HOT MEAL +น้ำ เสิร์ฟ
  ****  สำหรับเดือน  ก.ย. - พ.ย.  ให้บริการโดยสายการบิน การบินไทย (TG) // เจจู แอร์  (7C) // ทีเวย์ (TW)  ****

 • 22.20 – 01.35 น.

  ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ______________ เที่ยวบินที่ ________


 • 06.00 – 09.10 น.

  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
  **หมายเหตุ** ถ้าเดินทางสายการบินไทย (TG)  มีอาหารเช้า (เพิ่ม) แบบอูด้ง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นำท่านสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้...ได้เวลาสมควรนำท่านกลับฝั่ง


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามาราดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน อุทยานแห่งชาติที่ได้ชื่อว่าเป็น “ สวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี ” เป็นหุบเขาที่มีต้นไม้ใบหญ้าที่กำลังผลัดเปลี่ยนสีสัน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถกระเช้าเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่จะสามารถมองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ในเขตอุทยานและสามารถมองเห็นพระพุทธรูปองค์โตภายในเขตอุทยานที่อยู่ไม่ไกลกัน
  (ค่ากระเช้า ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเพื่อเข้าสู่ วัดชินฮันซา เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในสมัยอาณา จักรชิลล่า นำทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ อายุกว่า 1000 ปี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงาม


 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ


 • พักที่

  SEORAK GUMHO RESORT  หรือเทียบเท่า  ระดับ 3 ดาว  (SEORAK)

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ TEDDY BEAR MUSEUM บ้านคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดของตุ๊กตาหมีในประเทศเกาหลีบ้านนี้คุณจะพบกับตุ๊กตาหมีที่แต่งกายในชุดประจำชาติต่างๆ ของแต่ละประเทศในโลก และแต่งกายเลียนแบบอิริยาบถ และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ให้ทุกท่านสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับความน่ารัก และถ่ายรูปร่วมกับหมีตัวน้อยใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อของที่ระลึกจากตุ๊กตาหมีได้ที่นี้อีกด้วย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน
  จากนั้นนำท่านชม วัดวาวูจองซา ซึ่งจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลไปที่วัดแห่งนี้ก็คือ พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม รวมทั้งมีพระพุทธรูปองค์เล็กประดิษฐานเรียงรายรอบๆ สระ ส่วนบริเวณเนินเขาจะมีอุโบสถ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากไม้ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคเมื่อปี ค.ศ.1988 ด้วย
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน นำท่านสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ ซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย  หลังจากทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
  พิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ สนุกสนานกับการถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ  เป็นที่ระลึกซึ่งมีความสวยงาม และประทับใจ


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี  ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
      จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ
  จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน  ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ


 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู บิบิมพับ (ข้าวยำเกาหลี) + ชาบูชาบู


 • พักที่

  BENIKEA H  AVENUE  HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ3 ดาว   (SEOUL)

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      จากนั้นนำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลด และป้องกันมะเร็ง
       จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน
  ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย และนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม   COSMETIC OUTLET    ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
       จากนั้นนำท่าน ผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) นำท่านถ่ายรูปชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
  นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม นำไก่ทั้งตัวไปตุ๋นกับรากโสม โดยที่ต้องนำข้าวยัดเข้าไปในท้องไก่จะมีกลิ่นหอมของโสมเวลาทาน จะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม ท่านสามารถใส่เส้นหมี่ หรือเส้นขนมจีนเข้าไปในน้ำซุปก็อร่อยไปอีกแบบ
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า,เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่
  จากนั้นนำท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า


 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM BUKGOGI (โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหั่น ชิ้นพอดีคำ และเนื้อหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นตำรับจนเข้ากัน


 • พักที่

  BENIKEA  H  AVENUE  HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ3 ดาว   (SEOUL)

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ พร้อมโพสต์ท่าเก๋ๆ กับฉาก 3 มิติ ทำให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ICE MUSEUM เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่ออาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม
  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงแด ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งฝั่งตรงข้ามของย่านนี้เป็นมหาวิทยาลัยฮงอิก


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆ ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
      จากนั้นนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน


 • 20.00 – 21.30 น.

  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน _________________ เที่ยวบินที่ ___________


 • 00.10 – 01.35 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจอง
วิธีการชำระเงิน               ชำระมัดจำ ท่านละ  10,000 บาท
ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว        ชำระมัดจำ ท่านละ  15,000 บาท

❀  แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
❀ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมดกรณียกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
❀ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้           
❀ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
❀ การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท    ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
❀ ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
❀ ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
❀ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขการตัดกรุ๊ป (กรุ๊ปเหมา) :
-  ต้องตัดตั๋วตามจำนวนที่ระบุในซีรี่ย์เท่านั้น (ฟรี 1 หัวหน้าทัวร์)
-  กรณีตัดกรุ๊ป 15+1 เพิ่มเงินจากราคาทัวร์อีก 2,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)
-  กรณีตัดกรุ๊ป 20+1 เพิ่มเงินจากราคาทัวร์อีก 1,500 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)
-  กรณีตัดกรุ๊ป 24(ขึ้นไป)+1 เพิ่มเงินจากราคาทัวร์อีก 1,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)


หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 24 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
❀ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม(ตั๋วกรุ๊ป)
❀ ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (โหลดได้ ท่านละไม่เกิน 15-20 กิโลกรัม และไม่ เกิน 1 ใบ หรือตามที่สายการบินกำหนด)
❀ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง    
❀ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
❀ ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)                      
❀ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
❀ ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ           
❀ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
❀ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
❀ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
❀ ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋า และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ค่าทิปจำนวน 30,000 วอน กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)
❀ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
❀ ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
❀ ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
❀ รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
❀ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)  
❀ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
❀ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
❀ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
❀ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
❀ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
❀ อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
❀ ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
❀ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
❀ บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
❀ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
❀ บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
❀ บริษัทฯ จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปเที่ยวตามรายการทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้งและปรากฎว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน "ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
❀ ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่ตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับและรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
❀ ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจและมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกเข้าไปสัมภาษณ์นั้นขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทฯทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้
❀ เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทฯจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์

รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง