web counter

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก ตามรอยซีรี่ย์ ย้อนวัยไปกับหิมะ ช้อปตลาดย่านดัง 5วัน 3คืน เลือกเดินทาง 3สายการบิน

ลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ กับลูกช้างทัวร์ ที่เราจะพาท่านเดินทางสู่เมือง Goyang ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “โลกแห่งลานน้ำแข็ง” (Onemount Snow Park) ที่ภายในถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับโลกแห่งสวนหิมะในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดเคียงกิโด เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสู่ เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่ง ที่ท่านสามารถเดินกินลม ชมวิว ซึมซับบรรยากาศท่ามกลางสวนสนและแมกไม้ที่สูงเฉียดฟ้า

กลับขึ้นฝั่งเดินทางกันต่อสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ได้รับขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ให้เวลาท่านได้สนุกกับเครื่องเล่น ทุ่งดอกไม้ และการท่องโลกซาฟารีไปกับเหล่าฝูงสัตว์นานาชนิด

เดินทางสู่กรุุงโซล มหานครที่เป็นจุดศูนย์รวมของศูนย์การค้าต่างๆไว้มากมาย ชมพระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด และพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

ส่งท้ายกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3มิติ Trick Eye Museum สถานที่จัดแสดงรูปภาพ 3มิติที่ชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวทั้งหลายนิยมไปโพสท่าเก๋ๆ กับรูปภาพสวยๆ อาร์ทๆ

สถานที่ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ แพคเกจทัวร์เกาหลี Autumn Dee Dee เท่านั้น ยังมีสถานที่อีกมากมายรอให้ท่านได้มาเยี่ยมชมกันแบบเต็มๆ …ที่นี่ เกาหลี…

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่

(2-3ท่าน / ห้อง)(ผู้ใหญ่1 + เด็ก 1 )

 อายุต่ำกว่า12 ปีผู้ใหญ่2 ท่าน

(มีเตียง)

อายุต่ำกว่า12 ปีผู้ใหญ่2 ท่าน

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

07-11กันยายน  2560
17,555
6,000
08-12กันยายน  2560
13-17กันยายน 2560
15-19 กันยายน  2560
20-24 กันยายน 2560
22-26 กันยายน 2560
23-27กันยายน  2560
กำหนดการเดินทาง
 

ราคาผู้ใหญ่

(2-3ท่าน / ห้อง)

(ผู้ใหญ่1 + เด็ก 1 )

 

 

อายุต่ำกว่า12 ปี

ผู้ใหญ่2 ท่าน

(มีเตียง)

 

 

อายุต่ำกว่า12 ปี

ผู้ใหญ่2 ท่าน

(ไม่มีเตียง)

 

พักเดี่ยว

เพิ่ม

11-15ตุลาคม  2560
18,999
6,000
12-16ตุลาคม  2560
13-17ตุลาคม  2560
14-18ตุลาคม  2560
19,999
17-21ตุลาคม  2560
20-24ตุลาคม  2560
21,555
27-31ตุลาคม  2560
19,999
กำหนดการเดินทาง
 

ราคาผู้ใหญ่

(2-3ท่าน / ห้อง)

(ผู้ใหญ่1 + เด็ก 1 )

 

อายุต่ำกว่า12 ปี

ผู้ใหญ่2 ท่าน

(มีเตียง)

 

อายุต่ำกว่า12 ปี

ผู้ใหญ่2 ท่าน

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

03-07พฤศจิกายน  2560
19,555
6,000
08-12พฤศจิกายน  2560
18,900
09-13พฤศจิกายน  2560
22,900
21,900
20,900
10-14พฤศจิกายน  2560
19,555
16-20พฤศจิกายน  2560
18,900
17-21พฤศจิกายน  2560
19,555
22-26พฤศจิกายน  2560
23-27พฤศจิกายน  2560
18,900
29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 60
30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 60
23,555
22,555
21,555

** INF เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท**

*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 9,000 บาท ***

***โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***

ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

โปรแกรมทัวร์

 • 20.00 – 21.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย(TG) // เจจู แอร์ (7C) // ที'เวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
  เช็คอิน
  * ทางบริษัท จะเป็นผู้ระบุสายการบินในการออกเดินทาง
  ** กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15-20 -30 กิโลกรัม /1 ใบ หรือ มากกว่า 1 ใบ ตามสายการบินกำหนด
  *** สายการบินต้นทุนต่ำ (LOW COST) ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง // การบินไทยมี HOT MEAL +น้ำ เสิร์ฟ


  ****  สำหรับเดือน  ก.ย. - พ.ย.  ให้บริการโดยสายการบิน การบินไทย (TG) // เจจู แอร์  (7C) // ทีเวย์ (TW)  ****

 • 22.20 – 01.35 น.

  ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้


 • 06.00 – 09.10 น.

  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
  **หมายเหตุ** ถ้าเดินทางสายการบินไทย (TG)  มีอาหารเช้า (เพิ่ม) แบบอูด้ง

      นำท่านเดินทางสู่ เมือง GOYANG  เป็นที่ตั้งของ โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน ( Onemount Snow Park)   แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ด้วยพื้นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (Gentleman) ของ ""ไซ"" หรือ""ปาร์ค แจ-ซัง"" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง กังนัม สไตล์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก หรือ แม้กระทั่งรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่  ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับโลกแห่งสวนหิมะและสวนน้ำแข็ง  Snow Park (รวมค่าเข้า Snow Park)ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะนี้  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ารักบนลานน้ำแข็ง เช่น  จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์รี่ กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น หรือ เข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับ การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มีการจำกัดอายุ) หรือสนุกกับการตัดหิมะเล่นกันแบบลืมอายุกัน ( ค่าอุปกรณ์ ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ )


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี      อาหารเลื่องชื่อแห่งเมือง
      ชุนชอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน
      และสามาราดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน            
      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเคียงกิโด   เพื่อนำท่านสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก    เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่ที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้   สมควรแก่เวลานำท่านกลับฝั่ง
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในเคียงคีโด ซึ่งอยู่ในเส้นทางรถใต้ดิน เชื่อมถึงกรุงโซลโดยมีป้อมฮวาซอง ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน


 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ


 • พักที่

  CENTRAL PLAZA  HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 3 ดาว  (SUWON)

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
     จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมโรงถ่ายละคร MBC โรงถ่ายละครเมืองยงอินตั้งอยู่ภายในเมืองยงอินบนเนื้อที่กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร โดยความร่วมมือของสถานีทัศน์ MBC แห่งเกาหลี และเทศบาลเมืองยงอินในปี 2005 ซึ่งโรงถ่ายแห่งนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมของยุคโบราณของเกาหลี ทั้งยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขา ป่าไม้และลําธาร เพื่อใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายภาพยนตร์ และละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ ตัวอย่างเช่นแดจังกึม และจูมง เป็นต้น
      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน นำท่านสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ ซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย  หลังจากทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
       พิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ สนุกสนานกับการถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ  เป็นที่ระลึกซึ่งมีความสวยงาม และประทับใจ


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
      จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
                              
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ
         นำท่านชม  สวนลอยฟ้า  Seoullo 7017  แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล  ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า เส้นทางนี้ถือว่าเป็น route ที่น่าเดินมาก เพราะเริ่มต้นขึ้นที่ย่าน Manli-dong ยาวไปถึงตลาด Namdaemun ผ่านย่านแลนด์มาร์กสำคัญๆ ของเมืองอย่างตลาด Myeong-dong ภูเขา Namsan Mountain ไปจนถึงหน้าสถานีรถไฟ Seoul Station  โดยทางเดินที่ยาวเกือบ 1 กิโลเมตรเป็นฝีมือการดีไซน์ของ Very Joon Oh กลุ่มนักออกแบบชั้นนำของเกาหลีใต้ นำโดย Joon Sik Oh ดีไซเนอร์ชื่อดังทีทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRDของเดนมาร์ก (หนึ่งในผู้ก่อตั้งคือสถาปนิกระดับพระกาฬอย่าง Winy Maas) ซึ่งคว้ารางวัลด้านสถาปนิกมานับไม่ถ้วน โดยปีล่าสุดก็เพิ่งกวาดรางวัลแทบทุกสถาบันจากการออกแบบ Crystal Houses ช็อปสุดงามของ Chanel ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม่และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ  ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนม และ  ร้านขายของที่ระลึก อีกมากมาย และยังมีบริการ Wifi ด้วย ไม่ว่าคุณจะมาตอนเช้าก็จะได้อารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟสเมือนสร้อยคอสีน้ำเงิน ทำให้ได้บรรยากาศอีกแบบ เรียกได้ว่ามาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย
          จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของและต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ


 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบลูโกกิ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน จะเรียกว่าเป็นสุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้งก็คงได้ครับ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ปลาหมึก  ผักต่าง ๆ เช่น กะหลำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ


 • พักที่

  BENIKEA H  AVENUE  HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ3 ดาว   (SEOUL)

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      นำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก นำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
      จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
  ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  
       จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ  
  กลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ เสิร์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะสม
      จากนั้นนำท่าน ผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) นำท่านถ่ายรูปชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
                           

  นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
      จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอางค์, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ หากมีเวลาอิสระให้ท่านชม  (หากมีเวลาชม)  คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง
      จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิว)
      นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย  2-3 เท่า


 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เบียร์ ไวน์  อิ่มไม่อั้น


 • พักที่

  BENIKEA H  AVENUE  HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ3 ดาว   (SEOUL)

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
      นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
     จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
     นำท่านสู่ TRICK  EYE  MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ พร้อมโพสต์ท่าเก๋ๆ กับฉาก 3 มิติ ทำให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป
     นำท่านชม ICE MUSEUM เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดง
  ในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และ
  กิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ
  ทักทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง  ชมวิวจากบน
  กำแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็ง
        อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงแด ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งฝั่งตรงข้ามของย่านนี้เป็นมหาวิทยาลัยฮงอิก


 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆ ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
      จากนั้นนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น
          สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน


 • 20.00 – 21.30 น.

  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ


 • 00.10 – 01.35 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจอง
วิธีการชำระเงิน         ชำระมัดจำ ท่านละ  10,000 บาท
ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว  ชำระมัดจำ ท่านละ  15,000 บาท
❀  แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
❀ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวน
    สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


กรณียกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
❀ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้           
❀ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
❀ การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
❀ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
❀ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
❀ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น


เงื่อนไขการตัดกรุ๊ป (กรุ๊ปเหมา)
-  ต้องตัดตั๋วตามจำนวนที่ระบุในซีรี่ย์เท่านั้น (ฟรี 1 หัวหน้าทัวร์)
-  กรณีตัดกรุ๊ป 15+1 เพิ่มเงินจากราคาทัวร์อีก 2,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)
-  กรณีตัดกรุ๊ป 20+1 เพิ่มเงินจากราคาทัวร์อีก 1,500 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)
-  กรณีตัดกรุ๊ป 24(ขึ้นไป)+1 เพิ่มเงินจากราคาทัวร์อีก 1,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)
หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 24 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา


เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
❀ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)
❀ ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น) โหลดใต้เครื่องบิน
❀ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    
❀ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
❀ ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)            
❀ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
❀ ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ           
❀ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
❀ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
❀ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
❀ ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋า
❀ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
❀ ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
❀ ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
❀ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จำนวน 30,000 วอน  กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบินดอนเมือง (วันแรก)
- บริษัทฯ จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปเที่ยวตามรายการทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้งและปรากฎว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน "ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
- ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่ตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับและรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
- ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจและมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกเข้าไปสัมภาษณ์นั้นขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทฯทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้
- เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทฯจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์


ข้อควรระวัง!!! **ในกรณีที่ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ
(เครื่องบิน, รถทัวร์,รถไฟ) หรือ ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจอง
ไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง  ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี **

รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง