web counter
รหัสทัวร์: HokkaidoTG670
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6วัน 4คืน
สายการบิน: Thai Airways
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
ราคาเริ่มต้น: 57700
เดินทาง: วันที่ 01-06/17-22/18-23 ตุลาคม 2560

ไม่มีรีวิว

0% ของแขกที่แนะนำ

0 จาก 5 คะแนนจากแขก

ไม่มีรีวิว

ไฮไลท์ทัวร์

My Autumn in HOKKAIDO ชิวท่ามกลางหุบเขาสีส้ม นั่งกระเช้าชมวิวแบบ Eagle Eye เที่ยวเมืองซัปโปโร

เลื่อนผ่านซีซั่นนี้ ไม่มีอีกแล้วนร้า!!!!!

ลูกช้างทัวร์ ขอนำเสนอ แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ที่จะพาท่านเดินทางสู่แดนอาทิตย์อุทัย ตื่นตาตื่นใจไปกับสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยทริปนี้ เราจะพาท่านเริ่มต้นที่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้อยู่ตรงที่ การให้อิสระต่อสัตว์โดยไม่กักขังและการปล่อยให้สัตว์ทั้งหลายได้ใช้ชีวิตดั่งอยู่ในธรรมชาติ

ต่อด้วยการเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะที่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) และที่นี่ท่านยังจะได้เซลฟี่กับ “คลีโอเน่” นางฟ้าทะเลแสนน่ารัก จากนั้นขึ้นชม หอนาฬิกา หรือที่เรียกกันติดปากว่า …โทไคได… สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร และที่ชั้นบนสุดของหอนาฬิกาแห่งนี้ยังได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟส่องสว่างเพื่อเป็นการเติมสีสันให้กับตัวหอนาฬิกาอีกด้วย

ขึ้นที่สูงกันต่อกับ JR Tower ตึกที่สูงที่สุดในเมืองซัปโปโร กับระดับความสูงถึง 160เมตร โดยหอคอยแห่งนี้มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ที่ชั้น 38 (ป.ล หากท่านอยากรู้ว่าหอคอยนี้ สุดยังไง เราแนะนำให้ท่านมาสัมผัสและเห็นด้วยตาตัวเองนะแจ๊ะ)

อัตราค่าบริการ

01-06

ตุลาคม

2560

ราคา/ท่าน

17-22
พฤศจิกายน 2560

ราคา/ท่าน

 

18-23
ตุลาคม 2560

ราคา/ท่าน

 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ
57,700.-
59,700.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
57,700.-
59,700.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
55,700.-
57,700.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
53,700.-
55,700.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
11,900.-
12,900.-

หมายเหตุ

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า สำหรับกรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือมีตั๋วโดยสารเครื่องบินเอง
 • ผู้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ)กับทางบริษัทฯ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันตามกำหนดเท่านั้น รวมถึงผู้ติดตามซึ่งยื่นวีซ่าเดี่ยวแต่อ้างอิงถึงญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ)

 ประกาศ!!!

เนื่องจากสายการบินไทย ( TG ) มีการแจ้งปรับราคาภาษีน้ำมัน ตามเส้นทางต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตปรับราคาทัวร์ญี่ปุ่น ทุกพีเรียดการเดินทาง ตั้งแต่ โปรแกรมตุลาคม 2560 – มกราคม 2561  โดยมีการปรับราคาขึ้น 800 บาททุกพีเรียดการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยมา ณ ที่นี้

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ

ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

โปรแกรมทัวร์

 • 20:00 น.

  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง ===➔  HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..


  หมายเหตุ    เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที


 • 23:45 น.

  บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 • 08:30 น.

  ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
  จากนั้นคณะเดินทางสู่เมือง อะซาฮิกาว่า นำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ

  ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)


 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิคาวะ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผล งานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อยให้ท่านได้  สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส พบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลีโอเน่ (Sea Angle) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ


 • เย็น

  รับประทานอาหารในโรงแรม  (2)


 • พักที่

  โรงแรม SOUNKAKU GRAND HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า *      

  หมายเหตุ : ห้องพัก ณ โรงแรมแห่งนี้มีทั้งแบบเตียง และ แบบสไตล์ญี่ปุ่น ขึ้นกับห้องพักว่าง ณ ขณะนั้นและในโรงแรมให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (แช่ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลาย จากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล  อิสระตามอัธยาศัยกับการแช่ออนเซ็น หรือ ท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)
  จากนั้นนำทุกท่านสู่ ภูเขาคูโรดาเกะ (Mount Kurodake) สูง 1,984 เมตร เป็นจุดที่นิยมในการเริ่มต้นเข้าชมอุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง เมืองโซอุนเคียว ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยู่ในตำแหน่งประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งสามารถที่จะเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในความหลากหลายของแต่ล่ะฤดูกาลคือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ให้ทุกท่านได้ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าโซอุนเคียว ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 101 ที่นั่ง ซึ่งสามารถชมความสวยงามของหุบ
  เขาที่มีขนาดใหญ่มาก หุบเขาคุโรดาเคะ เป็นสถานที่แรกของญี่ปุ่นที่ฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มขึ้น และเมื่อถึงช่วงกลางเดือนกันยายน เหมือนจะถูกย้อมสีอย่างสดใสราวกับว่าถูกปกคลุมไปด้วยพรม


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)


 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านชม ท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ
  ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้ง ต่างๆ และนำทุกท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะ หรือน้ำตกแม่น้ำสีน้ำเงิน และ น้ำตกริวเซย์ หรือน้ำตกดาว น้ำตกที่ไหลออกมาจากซอกหน้าผา และดูคล้ายดาวตกจากท้องฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนที่มีชื่อสียงของชาวญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก คิโรโระ สกีรีสอร์ทชื่อดัง  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไกกาว่า ใกล้เมืองโอตารุ สามารถเดินทางจากเมืองซัปโปโรไปได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา หมู่บ้านอะไกกาว่า  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม และน่าเที่ยวอันดับ 2 ของญี่ปุ่น นอกจากฤดูหนาวแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิก็เต็มไปด้วยดอกซากุระ ฤดูร้อนพื้นที่บางส่วนก็กลายเป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์และดอกชนิดอื่นๆ ส่วนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ทั้งป่าก็จะเปลี่ยนสี งดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว


 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (5) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลายชนิด ขาปูฮอกไกโด ซูชิ ขาปู ซาซิมิ ขนม และผลไม้


 • พักที่

  โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL 5* (http://www.kirorohokkaido.com/en)
          สถานที่หลักในการถ่ายทำ ภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว

  หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ชื่อว่า ""เมืองแห่งภูเขา"" มีชื่อเสียงทางด้านผลิตกระจกและเครื่องแก้วที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่ และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ  ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่ง ที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือจะ เลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ พร้อมทั้งชมการสาธิตการผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)


 • บ่าย

  จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค  (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima   ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน    รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง  และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และมีสินค้า   จากฟาร์มท้องถิ่น ประจำฮอกไกโดอีกด้วย (Hokkaido Roko Farm Bridge) นอกจากนี้ที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นชื่อของฮอกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝากและร้าน Tax Free มากกว่า 110 ร้าน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อำนวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งนี้ราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งนั้น เพราะหลายร้านก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว.


 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)


 • พักที่

  โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)

  นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (hokkaidojingu) ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ด้วย  จากนั้นนำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า เมืองซัปโปโร ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร หรือ อาคารรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ได้รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็นตึกที่มีอายุกว่าร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ใกล้หอนาฬิกา และ สวน Odori เคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่ ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่อ่า หรูหราที่สุด อดีตเคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา นำท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งแบ่งซัปโปโรออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเหนือและส่วนใต้ มีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่ออื่นๆ ของเมือง โดยมี หอโทรทัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นหอโทรทัศน์ที่มีความสูงมากที่สุดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 147.2 เมตร  จากนั้นนำท่าน ชมหอนาฬิกา (Clock Tower) หรือโทไคได (Tookeidai) สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร โดยมีตัวอาคารสไตล์ยุโรปที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1878ซึ่งเดิมเป็นเป็นวิทยาลัยฝึกอาชีพการทำเกษตรกรรมสำหรับชาวเมืองและต่อมา ในปี 1881จึงได้มีการสร้างนาฬิกาเพิ่มเติมในส่วนบนสุดของของอาคารปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมือง และในยามค่ำคืนก็จะมีการเปิดไฟส่องสว่างเป็นการเพิ่มเติมสีสันให้กับอาคารเก่าเหมาะแก่การเก็บภาพเป็นที่ระลึก


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)


 • บ่าย

  จากนั้นให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิศทัศน์ จากมุมสูง ที่ อาคาร JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)


 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)  พิเศษ!! ....เมนู ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น
  ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ร้านอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) อาหารก็มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้ำ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นั่นเอง


 • พักที่

  โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
     
  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....


 • 10.45 น.

  กลับกรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)


 • 15.45 น.

  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..

 • ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

การชำระเงิน
- ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการสำรองจองที่นั่ง
- ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
- กรุณาจัดส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนเดินทาง มาที่บริษัทฯ
- กรุณาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะเงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 - 18 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  75% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
7. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
8. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว..
10. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า แต่ไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่านเนื่องจากมีการวางมัดจำค่าตั๋วและที่พัก
11. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า และ ตามที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
12. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
13. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- (ณ วันที่ 29 / 8 / 2560) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
- ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 -3 ท่าน
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
- มัคคุเทศก์บรรยายไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท **ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย**
- กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
- ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 5 วัน  =  1,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)
- ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านละ 1,850.- บาท
- การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 31 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
- ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
- รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
- หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
- กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจำทุกกรณี
- หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
- คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
- หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
- ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
- เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

รีวิว

ไม่มีรีวิว
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว

ศูนย์บริการลูกค้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ทัวร์แนะนำ

ปลายทาง

no-image

เกาะบูโหลน

no-image

อันดามันเหนือ

ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่

no-image

หาดใหญ่

ฮอกไกโด (HOKKAIDO)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง2562

ฮ่องกง (HONG KONG)

ติดต่อโปรไปไหม้

โปรไฟไหม้ ทัวร์ลดราคา HOT PROMOTION

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะช้าง

เกาะช้าง