web counter

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต หรือที่รู้จักในในนาม”ไข่มุกแห่งอันดามัน” เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงคือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทางเข้าสู่ จังหวัดภูเก็ต สามารถเดินทางได้หลายทาง

ทางเรือ มีท่าเรือให้เลือกโดยสารได้หลายท่าเรือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง, ท่าเทียบเรือรัษฎา , ท่าเทียบเรือคลองท่าจีน(เจียรวานิช) , ท่าเทียบเรือคลองบางโรง , ท่าเทียบเรืออ่าวปอ , ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ฯลฯ

>ทางโดยรถยนต์ ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวคือต้องผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัดภูเก็ต

>ทางอากาศ โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เป็นสนามบินซึ่งตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะภูเก็ต เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 32 กิโลเมตร

>ทางรถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยตั้งอยู่บริเวณ ถนนเทพกระษัตรี ม.2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 9ไร่ โดยสถานีขนส่งแห่งที่ 2 นี้ จะรับรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 คือ รถที่วิ่งระหว่างภูเก็ต-กรุงเทพฯ กับรถที่วิ่งระหว่างภูเก็ตกับต่างจังหวัด เพื่อลดความแออัดของสถานีขนส่งแห่งแรกในตัวเมือง ที่ต่อจากนี้จะรองรับเฉพาะรถที่วิ่งในเส้นทางภายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น และในส่วนของการขนส่งผู้โดยสารจากบขส. 2 เข้าในตัวเมืองภูเก็ตนั้น จะมีรถโดยสารประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต วิ่งในเส้นทางสถานีขนส่งแห่งที่ 2 กับสถานีขนส่งแห่งแรก จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเข้ามายังตัวเมืองมากขึ้น

“สะพานท้าวเทพกษัตรี” ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานสะพานสารสินเดิมที่มีขนาด 2 ช่องจราจร และความยาว 650 เมตร เพื่อระบายการจราจรที่คับคั่งตามความเจริญของจังหวัดภูเก็ต เริ่มเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2535

“สะพานท้าวศรีสุนทร” หรือ สะพานสารสิน 2 ด้วยความยาว 650 เมตร เป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานท้าวเทพกษัตรี ทดแทนสะพานสารสินเดิมที่ก่อสร้างมานานและอยู่ในสภาพที่เก่า ประกอบกับสะพานสารสินที่ใช้งานอยู่ในขนาดนี้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะลอดผ่านได้

สะพานสารสิน 2 ขาออกสู่>>>จังหวัดภูเก็ต และ>>>จังหวัดพังงา

ประตูเมืองสู่ภูเก็ต (Phuket Gateway)
ประตูเมืองภูเก็ตก่อสร้างบนพื้นที่ 25 ไร่ บ้านที่ฉัตรไชย ตำบลไม้ขาวอำเภอถลาง มีจุดเด่น คือ เสาประติมากรรมเรียงรายเป็นแนวยาว 29 ต้นที่มีการก่อสร้างขึ้น ตามแนวคิดว่า เลข 2 คือ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีของชาวภูเก็ต ส่วนเลข 9 มีนัยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของภูเก็ต ผ่านข้อมูลที่จารึกอยู่บนเสาศิลาทั้ง 29 ต้น ซึ่งได้เรียงร้อยเรื่องราวต่างๆ ของภูเก็ต ตั้งแต่ยุครุ่งเรืองจากการทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเกษตรกรรม จนถึงยุคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประติมากรรมเต่าทะเลกับไข่เต่าขนาดใหญ่ ด้านหน้าอาคาร โดยฝีมือของศิลปินเอก ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล    (Thana Laohanayakul )ซึ่งเป็นงานศิลปที่เล่าเรื่องหาดไม้ขาว สถานที่วางไข่ของเต่ามะเฟืองซึ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต และเป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก ชาวบ้านเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “แหลมเจ้า” บริเวณแหลมพรหมเทพนี้จัดเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต..เหนือแหลมพรหมเทพเป็นที่ราบสำหรับจอดรถซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงริมทะเล จากหน้าผานี้จะมองเห็นแหลมพรหมเทพทอดยาวออกไปในทะเล และจะเห็นเกาะหลายเกาะรวมทั้งเกาะแก้ว ส่วนทางด้านขวามือจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหานได้อย่างชัดเจน จากบนหน้าผามีทางเดินลงเขาไปจนถึงสุดแหลมพรหมเทพได้                                                  เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่คู่รักนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศแสนโรแมนติค….

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว (Phuket Thaihua Museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติและที่มาของชาวจีน ที่อพยพและย้ายถิ่นเข้ามาอยู่จังหวัดภูเก็ต ให้ลูกหลานคนจีน คนไทย รู้จักที่มาของบรรพชนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริง  และเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจความเป็นอยู่ พฤติกรรม และอุปนิสัยของชาวภูเก็ต  รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต อาคารบ้านเรือน ยังคงเมืองเก่าให้เราได้พบเห็นซึ่งถือว่าเป็น เสน่ห์อย่างหนึ่งก็ว่าได้ และอาหารขึ้นชื่อที่ต้องมาลิ้มลอง เมนู “หมี่ฮกเกี้ยน” เมนูขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต หมี่ฮกเกี้ยนมีอยู่หลายร้าน ถ้าได้มาต้องลองนะจ๊ะ

หมี่หุ้นเสริฟพร้อมนำ้ซุปกระดูกหมู,โอ้เอ้ว,ปอเปี๊ยะสดฮกเที้ยน(ฮกเกี้ยน)

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:, , , ,

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต”