web counter

“ปัจฉิมบท” เมียนมาร์

“ปัจฉิมบท” เมียนมาร์

สวัสดีค่ะ, ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว (“ปฐมบท เมียนมาร์”) เราพอรู้จักชาวมอญ เผ่าพันธุ์ต้นกำเนิดของชาวพม่าไปแล้ว มาในบทนี้เรามารู้จัก ประเทศพม่า กันดีกว่าเนอะ ^^

สหภาพเมียนมาร์ หรือ ประเทศพม่า เป็นประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งชาวตะวันตกเรียกชื่อประเทศนี้ว่า “BURMA (เบอร์ม่า)” จนกระะทั่งเมื่อปี พ.ศ2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น “MYANMAR (เมียนมาร์)” และถึงแม้ประเทศได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเมียนมาร์แล้ว แต่ชาวพม่ายังคงเรียกตัวเองว่า “บะหม่า”  และเนื่องจากประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ประเทศนี้จึงมากไปด้วย มหาสถานบูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย จนเราเคยแอบคิดว่า “ทำไม?? ประชากรประเทศนี้งมงายกันจัง” แต่เมื่อศีกษาจริงๆแล้วจะพบว่า ความงมงาย ของประชากรในประเทศมีจุดเริ่มต้นมาจาก ความรักชาติและประวัติศาสตร์ที่มีมูลความจริงสืบมา

งั้นเรามาทำความรู้จักกับมหาสถานบูชาที่สำคัญของประเทศพม่ากัน

  1. มหาเจดีย์ชเวดากอง ณ. กรุงย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ(เส้นผม)รวม 8 เส้นของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า ครั้งที่ย่างกุ้งยังเป็นดินแดนของมอญ เดิมมีชื่อว่า”ดากอง”หรือ “ตะเกิง” ก่อนจะถูกพม่ายึดครองไปแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นย่างกุ้ง ซึ่งมหาเจดีย์แห่งนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ด้วยกันหลายครั้งจึงถือว่า เจดีย์ชเวดากองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวลุ่มน้ำอิระวดีมาจนถึงปัจจุบัน
ทัวร์พม่า

2. มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ ณ. เมืองหงสาวดี หรือที่เราเเรียกกันว่า พระธาตุมะเตา เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น และเจดีย์แห่งนี้ยังเป็นที่เคารพสักการะของทั้งกษัตริย์มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย

3. มหาเจดีย์ชเวซิกอง ณ. เมืองพุกาม เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุ (ฟัน) ของพระพุทธเจ้า เจดีย์นี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปวัฒนธรรมชาวมอญโดยแท้ รูปร่างของเจดีย์ชเวซิกองจึงมีรูปทรงเป็นระฆังคว่ำตามแบบชาวมอญ

4. พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ หล่อขึ้นโดยชาวยะไข่ (ชนกลุ่มน้อยในรัฐอาระกัน ประเทศอินเดีย) มีตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามัยมุนี เพื่อเป็นตัวแทนสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงทำให้ชาวพม่าเชื่อกันว่าพระพุทธรูปนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลมหายใจ และนี่คือที่มาว่า ทำไม? จึงมีพิธีล้างพระพักตร์ให้แก่พระพุทธรูป ที่ยังคงดำรงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Vintage MM

5. พระธาตุอินทร์แขวน เชื่อกันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์เพื่อนำพระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ และด้วยเหตุนี้พระธาตุอินทร์แขวนจึงตั้งอยู่บนผาสูงกว่า 1,200 เมตรและมองดูคล้ายก้อนหินที่วางหมิ่นเหม่จนเหมือนใกล้จะตกบนผา

 

 

 

ทั้งนี้ 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวประเทศพม่าเท่านั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายที่รอให้ท่าน มาชมและมาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่ไทยก็มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น ““ปัจฉิมบท” เมียนมาร์”