web counter

พระนอนตาหวาน [Chauk Htat Gyi Buddha] 1ในสถานที่ต้องห้ามพลาดของเมืองย่างกุ้ง

พระนอนตาหวาน [Chauk Htat Gyi Buddha] 1ในสถานที่ต้องห้ามพลาดของเมืองย่างกุ้ง

KyaukHtatGyi_myanmar

วัดเชาะทะจี้  (Chauk Htat Gyi Buddha)  เขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์เชาะทะจี้ องค์พระมีความยาวกว่า 66 เมตร และเป็นหนึ่งในพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม “พระนอนตาหวาน”

ถามว่าถ้าไปพม่า จะไปถามคนพม่าว่า พระนอนตาหวานไปทางไหน คนพม่าอาจจะงงเป็นไก่ตาแตกได้นะจ๊ะ เพราะเป็นชื่อที่คนไทยตั้งขึ้นมาเอง เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่มีดวงพระเนตรขนาดใหญ่ที่มีขนาด 1.77 × 0.58 เมตร สร้างขึ้นที่โรงงานผลิตแก้วจากประเทศญี่ปุ่น

โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:, , , , ,

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “พระนอนตาหวาน [Chauk Htat Gyi Buddha] 1ในสถานที่ต้องห้ามพลาดของเมืองย่างกุ้ง”