web counter

ตะลุยพม่า 3 คืน 4 วัน

ตะลุยพม่า 3 คืน 4 วัน

เที่ยวพม่า :

ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์

 

 

“มิงกะลาบา” ไปเที่ยวพม่าทั้งทีต้องทักทายเป็นภาษาพม่าสักหน่อย ด้วยยังอินกับการเดินทางครั้งนี้ที่มีโอกาสไปพม่า 3วัน 4 คืน ชมวิถีชีวิตชาวอินตาที่ทะเลสาบอินเล ยลความงามของเมืองประวัติศาสตร์แห่งทะเลเจดีย์เมืองพุกาม และสัมผัสมัณฑะเลย์อดีตเมืองหลวงที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์

 

วันที่1

 

 

วันแรกของการเดินทาง 8:30 เราพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) เราได้รับการดูแลและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เตรียมพร้อมรอเวลาที่จะออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244 เราออกเดินทางตอน 10.50 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่งโมงครึ่ง ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเที่ยวกันเลย

 

ออกจากสนามบินโดยรถโค้ชปรับอากาศ ที่แรกเราไปคือพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) มาเที่ยวมัณฑะเลย์ ต้องไม่พลาดที่จะมาชมความอลังการของพระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียถึงแม้พระราชวังนี้ไม่ใช่ของเดิม เนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งที่2 ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักก็ถูกไฟไหม้จึงถูกเผาราบเป็นหน้ากลอง พระราชวังที่เห็นจึงเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นโดยมีป้อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของเดิมอยู่จนถึงปัจจุปัน

 

 

จากนั้นไปต่อที่พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ ด้วยลวดลายแกะสลักอย่างประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ตอนที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง

 

 

ช่วงเย็นไปเรามากันที่วัดกุโสดอ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
จุดสุดท้ายของวันนี้เราเดินทางมาที่Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ ปิดท้ายของวันแรก เข้าที่พักและทานอาหารมื้อพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา แค่วันแรกก็สนุกแล้ว พักเอาแรก เพื่อเดินทางต่อวันรุ่งขึ้น

 

 

วันที่2

เริ่นต้นวันที่สองเช้าหน่อยเพื่อไปมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว จากนั้นกลับโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระเพื่อเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ พร้อมมื้อเช้าแบบ SET BOX

 

เวลา 7 โมง 55 นาที เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองพุกามเมืองแห่งทุ่งเจดีย์และประวัติศาสตร์ ดยสายการบิน Air Yangon เที่ยวบินที่ YH 910 ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงเมืองพุพาม หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า “บากัน” อย่างที่ทราบกัน พุกามเป็นอาณาจักรโบราณ ที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมาก วันนี้เราเลยจะมาชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยุคโบราณ เราประเดิมที่แรกที่ พระเจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปแบบดั้งเดิมของพม่า มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน

 

 

จุดที่สองไปชมวัดอนันดา (Ananda Temple)เป็นวัดสีขาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมืองมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม เป็นรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
วันนี้เที่ยววัดกันยาวๆ วัดที่สามเราไปกันที่วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า จากนั้นเราพักทานอาหารเที่ยงเพื่อเอาแรง

 

 

ช่วงบ่ายหลังมื้อเที่ยงเรามาชมสิ่งที่ขึ้นชื่อของเมืองพุกามนั้นคือ “เครื่องเขิน” เครื่องเขินของพุกามเป็นที่ยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทำจากขน หางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม

 

 

 

 

เลือกดูเลือกชมเครื่องเขินกันพอจุใจแล้วก็มาชมความงามของภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุพามที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันที่ วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ แต่ต่อด้วยวัดติโลมินโล เพื่อไปนมัสเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม และชมวิหารวิหารธรรมยันจี ก่อนจะไปวันด้วยการไปชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ช่วงอาหารเย็นนอกจากจะได้รับประทานอาหารพื้นเมืองแล้ว ยังจะได้ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง ปัจจุบันนับว่าหาดูได้ยาก

 

 

วันที่3

หลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยพร้อมเดินทางเหิรฟ้าทางสัก 9 โมงตรง เราถึงสนามบินเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เที่ยวบินที่ YJ892 รับกระเป๋าแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถโค้ชประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อไปเมืองตองยี ไปชมทะเลสาบอินเล

 

 

 

 

ทะเลสาบอินเลเกิดจากลำธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก ที่มี่มีหมู่บ้านและมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจรอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง ระหว่างทางที่นั้งชมทะเลสาบ เราจะเห็นการพายเรือด้วยเท้าของชาวอินตาอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของทะเลอินเลเลยก็ว่าได้

 

 

จากนั้นก็ทานหารเที่ยงที่ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล บอกได้เลยว่าทั้งวิวและอาหารดีมากๆ เสร็จแล้วไปเที่ยวต่อที่วัดพองดออู เพื่อสักการะพระพุทธรูป 5 องค์ (พระบัวเข็ม) ที่ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเล เพื่อเป็นสิริมงคล

 

 

 

 

มาที่ทะเลสาบอินเลจะพลาดไม่ได้ที่จะมาชมและเลืกซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ที่ทอจากใยบัวที่หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม แล้วเราก็กลับมาที่พัก ซึ่งวันนี้เราจะพักในทะเลสาบอินเล ชมแปลงสวนผักลอยน้ำ และดื่มด่ำกับบรรยากาศของทะเลสาบอินเล ในยามเย็น คืนที่สามก็หมดพร้อมวิวทะเลสาบที่ค่อยๆ มืดลง

 

 

วันที่4

วันสุดท้ายของทริปนี้เริ่มด้วยมื้อเช้าที่โรงแรม แล้ววออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9-011 ถึงเมืองมัณฑะเลย์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 เดินและถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “ตะลุยพม่า 3 คืน 4 วัน”