web counter

MINGALABA ประเทศพม่ากับสถานที่สำคัญต่างๆ

MINGALABA ประเทศพม่ากับสถานที่สำคัญต่างๆ

สถานที่สำคัญต่างๆในประเทศพม่า

สหภาพพม่าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทย เพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานแต่มีการพัฒนาประเทศได้แบบก้าวกระโดดเรียกได้ว่าเป็นประเทศใน AEC ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง พม่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากมายทั้งหาดทรายชายทะเล เทือกเขาสูง ภูเขาไฟ ทะเลสาบ หมู่บ้านชนพื้นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นและโดยที่ชาวพม่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุด ดังนั้นจึงมีปูชนียสถาน วัดวาอารามและสถาปัตยกรรมแบบโบราณซึ่งยังคงความวิจิตรงดงามอย่างน่าประทับใจอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ พระเกศาและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า 5 แห่งอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณและเป็นสุดยอดมหาบูชาสถานของทั้งชาวพม่า และชาวมอญ หากมีโอกาสไปเยือนประเทศพม่าอย่าพลาดสถานที่เที่ยวเหล่านี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับ

สถานที่สำคัญพม่า 

1. มหาเจดีย์ชเวดากอง

เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่ามา กว่า 2000 ปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น หนังสือ Guinness Book of Records ได้จัดให้พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก เลยครับ

2. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

เป็นมหาเจดีย์ 1 ใน 5 สุดยอดสิ่งศักสิทธ์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองรองจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรธามหาราชเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว เจดีย์ชเวซิกองมีรูปทรงเป็นระฆังคว่ำแบบศิลปะมอญบรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) องค์พระเจดีย์สูงราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต มีลวดลายปูนปั้นอยู่ 3 แถว และมีเจดีย์เล็ก ๆรูปทรงวิจิตรงดงามเรียงรายเป็นองค์บริวารอยู่โดยรอบ จุดที่น่าสนใจมีอีกหลายแห่งอาทิเช่น ระฆัง บุเรงนองซึ่ง  อยู่ในอาคารเล็กๆตั้งอยู่ทางซ้ายมือของซุ้มประตูสุดท้าย โดยพระเจ้าบุเรงนองให้หล่อมาถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อคราวยกทัพขึ้นมาตีเมืองอังวะ เมื่อพ.ศ.2100 มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอันงดงามหลายแห่ง รูปปั้นสิงห์สองตัวหัวเดียว ศาลาต่างๆ วิหารโบราณ และสถาปัตยกรรมศิลปะแบบเก่าแก่ของพม่าที่น่าชมอีกมากมาย

3. เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตา

มหาเจดีย์แห่งนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญและพม่าซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสวยงาม ปัจจุบัน พระมหาเจดีย์ชเวดอว์ ถือเป็นอีก1 ใน 5มหาบูชาสถานของพม่า และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดีอีกด้วย    ในพระมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น มหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้เป็นสุดยอดพุทธบูชาของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย
เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา ) เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี พม่าเรียกพระธาตุมุเตาว่า ‘ชเวมอดอ’ หมายถึง มหาเจดีย์พระเจ้าทองคำส่วนในภาษามอญ แปลว่า ‘จมูกร้อน’ เพราะเจดีย์มีขนาดสูงถึง 114 เมตร ทำให้ผู้ที่ไปสักการะต้องแหงนหน้าจนคอตั้งบ่า ถึงจะมองเห็นยอดเจดีย์ เป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าแผดเผาจมูกจนแสบร้อน ชาวพม่าส่วนใหญ่ทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ยามว่างจากการทำงานจะนิยมไปทำบูญและนั่งสมาธิกันที่วัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นแล้วอดที่จะชื่นชมเสียมิได้

4. เที่ยวพม่า “เจดีย์โบตาทาวน์”

ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านับถือเป็นอย่างมาก และเป็นมหาเจดีย์อีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระเกศาธาตุถูกบรรจุประดิษฐานไว้กลางเจดีย์ ต้องเดินไปตามช่องทางเดินเล็กๆ เพื่อเข้าไปยังด้านในใจกลางองค์เจดีย์ จึงจะได้เห็นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในมณฑปครอบแก้วใส ซึ่งมีเพียงแค่กระจกกั้นเท่านั้น เรียกว่าได้กราบสักการะและขอพรกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

4.1 เทพทันใจ และ  เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตาทาวน์

ความโดดเด่นที่ทำให้เจดีย์โบตาทาวน์แห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของเทพทันใจหรือนัตโบโบยี ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาริมน้ำด้านข้างของเจดีย์ เชื่อกันว่าพรที่ขอจะสมปรารถนารวดเร็วทันใจ สมกับคำว่า เทพทันใจ นั่นเอง เจดีย์โบตาทาวน์ ไม่ได้มีเพียงแต่เทพทันใจ เท่านั้น แต่ยังมี เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจดีย์ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคราช. เชื่อกันว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวัง

เทพทันใจ

เทพทันใจ

เทพกระซิบ

5. พระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย”

พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 1,200 เมตร สร้างตั้งไว้บนก้อนหินสิทอง สูงถึง 5.5 เมตร เส้นรอบวงของก้อนหินราว 17 เมตร มองดูคล้ายก้อนหินที่ตั้งอยู่อย่างหมิ่นเหม่ใกล้จะตก การเดินทางมานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนไม่ธรรมดาเลยละครับ ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นเลยทีเดียว โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องมาจอดรถที่เชิงเขาและขึ้นรถ 6 ล้อแบบไม่มีหลังคาและมีไม้กั้นขึ้นมาสองข้างไปอีกครึ่งชม.ระยะทางประมาณ 8 กม.เพื่อไปลงที่จุดเดินเท้าซึ่งต้องเดินขึ้นเขาไปอีก 1 ชม. แต่ถ้าเดินไม่ไหวก็มีเสลี่ยงแบบสี่คนหามไว้คอยบริการซึ่งค่าบริการไม่ถูกเลยประมาณ 700-800 บาทแถมมีการขอซื้อน้า ขอทิปไปตลอดทาง เรียกว่าได้ทั้งทำบุญและทำทานไปพร้อมๆกันเลย ลงจากเสลี่ยงหรือบางท่านเดินเท้า อีกไม่ไกลจะมีโรงแรมให้พักเหนื่อยก่อนจะเดินไปอีกเพื่อนมัสการองค์พระธาตุ และที่โรงแรมบนเขาแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในการชมทั้งพระธาตุอินทร์แขวน วัดวาอารามแห่งอื่นๆ เจดีย์สวยๆและได้ชมวิวธรรมชาติอันงดงามของรัฐฉานในแบบพาโนรามาเลยทีเดียว

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “MINGALABA ประเทศพม่ากับสถานที่สำคัญต่างๆ”