web counter

ไปไหนดีที่เมืองมัณฑะเลย์

Mandalay

ไปไหนดีที่เมืองมัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์  เป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศพม่าที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี  เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองจากย่างกุ้ง  มัณฑะเลย์ อดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่ามาก่อน  จึงทำให้ยังเห็นร่องรอยอารยธรรมต่างๆ ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตอยู่บ้าง แต่ ณ ปัจจุบันมัณฑะเลย์ก็ยังเป็นเมืองการค้าที่สำคัญเมืองหนึ่งของพม่า โดยเราสามารถนั่งเครื่องบินไปลงที่มัณฑะเลย์ได้เลย เนื่องจากมีสนามบินนานาชาติอยู่ที่นี่ 

พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha)

คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองมัณฑะเลย์  ชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต จึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี โดยทุกเช้าในเวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและประชาชนที่ศรัทธา จะมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคา พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งประเพณีนี้นักท่องเที่ยวเองก็สามารถมาร่วมพิธีได้  สำหรับการขึ้นไปปิดทององค์พระ จะอนุญาตให้ผู้ชายไปปิดทององค์พระแบบถึงตัวใกล้ชิดได้ แต่ห้ามปิดทองบริเวณพระพักตร์หรือหน้า ส่วนผู้หญิงนั้นห้าม ให้กราบไหว้บูชาที่ด้านล่างเท่านั้น

วัดชเวนันดอว์ (Golden Palace Monastery)

สร้างขึ้นมาจากไม้สักทองทั้งหลังและใช้ทองคำปิดตัววัดทั้งหลัง นั่นจึงทำให้วัดมีชื่อที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery แต่ปัจจุบันทองคำที่ปิดเอาไว้ได้หลุดลอกออกไปเกือบหมดแล้ว จะเหลือก็เพียงด้านในบางส่วนเท่านั้น

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge)

สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยขนาดความยาวที่มากถึง 1,200 เมตร โดยไม้ที่นำมาใช้ทำสะพานนั้นคือไม้สักที่มีอายุมานานหลายร้อยปี

วัดกุโสดอว์ (Kuthodaw Temple)

วัดกุโสดอ มีเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม โดยวัดนี้ถูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงโปรด ให้มีการจัดสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 ของโลกขึ้น โดยทรงให้จารึกพระไตรปิฎกจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น รวม 1,428 หน้า และได้สร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนเหล่านี้ไว้ 1 แผ่นต่อ 1 มณฑป

มิงกุน (Mingun Paya)

มหาเจดีย์ยักษ์ “มิงกุน”(ปาโตดอจี) แปลว่า เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ มิงกุน คือ ซากเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 50 เมตร แต่ละด้านกว้าง 72 เมตร สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าปดุง เมื่อปี พ.ศ. 2333 โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม เพื่อให้พระองค์สามารถทอดพระเนตรจากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิรวดี แต่พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2362 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดีย์องค์นี้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดีย์จึงถูกทิ้งร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2381 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ พระเจดีย์พังถล่มลงมา แตกหักเสียหายจนไม่สามารถสร้างต่อได้ เกิดรอยร้าวแยกปริ เป็นแนวยาว คงเหลือไว้แต่เพียงกองอิฐขนาดมหึมา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “ไปไหนดีที่เมืองมัณฑะเลย์”