web counter

เซเว่นฯ หลีเป๊ะเริ่มแล้ว! รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก รักษ์โลกรักษ์เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะราคาถูก

เซเว่นฯ หลีเป๊ะเริ่มแล้ว! รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก รักษ์โลกรักษ์เกาะหลีเป๊ะ

เซเว่นฯ หลีเป๊ะเริ่มแล้ว!
รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก รักษ์โลกรักษ์เกาะหลีเป๊ะ

21 พ.ค. 2561 : ซีพี ออลล์ ขอเดินหน้านโยบายเซเว่นฯ โกกรีน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิโลกสีเขียวและเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 6” รุกคืบรณรงค์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผ่านกิจกรรม รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” เตรียมยกพลคนรักษ์โลกร่วมรณรงค์ที่เกาะลันตาเกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่และเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูลหวังส่งเสริมให้เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมลดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวสด

โดยทางด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกของเซเว่น อีเลฟเว่นอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงานร้านสาขาเยาวชนและประชาชนตลอดจนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านแนวคิด “ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก” “ซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุง” 
อีกทั้ง ยังได้ผสานความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรภาคสังคมเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ โดยขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านการสร้างชมรมเยาวชนไทย คิดถุ๊ง คิดถุง ซึ่งเป็นชมรมลดใช้ถุงพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทยลดใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนต่างๆ กว่า 50 แห่ง ในพื้นที่ 17 จังหวัด ผลการจัดตั้งมีโรงเรียนเครือข่ายฯ 69 แห่ง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 60,850 คนทั้งยังได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ – เอกชนกว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ผลสำเร็จในปี 2560 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมโครงการลดใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 12,698,840 ใบ

“ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะช่วยรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่ซีพี ออลล์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นพลังเครือข่ายฯ  ที่พร้อมใจกันเรียนรู้ปรับพฤติกรรม เพื่อลดใช้ถุงพลาสติกและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง” นายสุวิทย์ กล่าว

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะราคาถูกworkpointnews.com

และในปีนี้ ซีพี ออลล์ ยังคงสานต่ออุดมการณ์ในการเป็นศูนย์ประสานการรณรงค์ลดพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกโดยขยายขอบเขตการรณรงค์ไปยังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตโดยผนึกความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือเจริญโภคภัณฑ์
จัดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง” ซีซั่น 6 ภายใต้กิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยคิดก่อนใช้ หรือ ใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบทุกครั้ง นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดแนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตอกย้ำนโยบายรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติกของประเทศ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะราคาถูกworkpointnews.com

กิจกรรม รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกเป็นกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ช่องทางทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ส่งเสริมให้เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์ดังกล่าว โดยนำร่องจัดกิจกรรมที่เกาะลันตาในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกเดือนมิถุนายน 2561 จากนั้นจะขยายไปยังพื้นที่เกาะยาวน้อย – เกาะยาวใหญ่และเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมหลักๆ จะเป็นการรณรงค์ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะ ด้วยการงดให้ถุงขนาดเล็กกับลูกค้าทุกคนยกเว้นที่เป็นสินค้าประเภทกรณีของร้อน, ยกเลิกแคปซีล (การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม) , ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มหลอดและเปลี่ยนเป็นใช้กระดาษแทนพลาสติก, การตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อชุมชนพร้อมติดตั้งสื่อส่งเสริมให้ลดใช้ถุงพลาสติก และจัดนิทรรศการท่องเที่ยวไทยไร้ถุงพลาสติก จุดประกายไอเดียในการวางแผนก่อนเที่ยวแบบไร้ถุงพลาสติกรวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนและชุมชนรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกเพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนของตนเอง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะราคาถูกworkpointnews.com

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออนไลน์ “คิดถุ๊ง คิดถุง ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” กระตุ้นให้คนไทยทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านการถ่ายภาพที่สื่อถึงการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก พร้อมติดแฮชแท็กภาพ 711ร่วมใจลดใช้ถุงเพื่อสร้างกระแสคนไทยร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก แล้วโพสต์เข้ามาร่วมประกวดได้ในเฟซบุ๊ก คิดถุ๊ง คิดถุง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2561สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก คิดถุ๊ง คิดถุง
ข้อมูลโดย : www.cpall.co.th
ติดต่อทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ติดต่อลูกช้างทัวร์

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:,

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “เซเว่นฯ หลีเป๊ะเริ่มแล้ว! รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก รักษ์โลกรักษ์เกาะหลีเป๊ะ”