web counter

เทือกภูเขาไฟอะโซะ(Aso Mountain)

เทือกภูเขาไฟอะโซะ(Aso Mountain)

ภูเขาไฟอะโซะ(Aso Mountain) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าตื่นตามากอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่มีสภาพเป็นเนินเขา ทุ่งหญ้า กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ทำให้มีจุดชมวิวที่สวยงามอยู่มากมาย ที่บริเวณตอนกลางของภูเขาอะโซะจะมีปากปล่องที่ยังไม่ดับ จะมีน้ำอยู่ภายในที่มีไอเดือดอยู่ตลอดเวลา สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปชมได้ ไม่รอช้าเราไป ทัวร์ญี่ปุ่น กันเลย
ภูเขาไฟอะโซะ (阿蘇山, Asosan) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู(Kyushu) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะคิวชูในจังหวัดคุมาโมโต้(Kumamoto) เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กินพื้นที่กว่า 100 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเมืองชนบทเล็กๆและนาข้าว กระจายตัวกันอยู่ตามรอบนอกของภูเขาอะโซะ บริเวณอะโสะจึงเป็นแหล่งเลี้ยงวัวและม้าด้วย เดินทางมาได้ง่ายๆเมืองคุมาโมโต้ บริเวณรอบๆภูเขาไฟอะโซะบอกเลยว่าวิวดีงามมากๆ เนื่องจากมีเมืองชนบทเล็กๆและนาข้าว กระจายตัวกันอยู่ตามรอบนอกของภูเขาอะโซะ บรรยากาศจะเป็นแนวธรรมชาติแบบแถบชนบทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ใกล้ๆกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ จะมีทุ่งกว้างใหญ่(Kusasenri)ที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าที่มีวัวและม้าอยู่ ในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนธันวาคมจะมีให้บริการขี่ม้าไปรอบๆบริเวณด้วย และถัดไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ(Aso Volcano Museum) ไม่เพียงแค่จะได้ชมวิวชิลล์เท่านั้นยังมีเส้นทางให้คนที่ชื่นชอบการปีนเขาให้ได้ลองเดินเพลินๆกันอีกด้วย โดยบริเวณใกล้เคียงกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะยังมีเส้นทางเดินสบายๆ และวิวที่งดงาม ไปได้จนเกือบถึงยอดโคนของภูเขาข้างๆที่ชื่อว่าโคเมซูกะ(Komesuka)

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ให้คะแนนเลย!

/ 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags:, , , , , , ,

โพสต์คำอธิบาย

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น “เทือกภูเขาไฟอะโซะ(Aso Mountain)”